Welkom.
 
Onze naam Positieve nood doet denken aan de uitspraak ‘eindigen met een positieve noot’. Een positieve kantekening maken. Wij hopen in de nabije toekomst een grote bijdrage te leveren aan de huidige zorg. Onze visie is een zorg met veel creativiteit, minder medicatie en met meer begrip voor elkaar.
 
Positieve nood is ontstaan door ervaringsdeskundigen. Er werken ook alleen professionele ervaringsdeskundigen bij Positieve nood. Deskundigheid die ontstaat door zelfonderzoek,
door reflectie over eigen ervaringsdeskunkdigheid die ontstaat door zelfonderzoek, door reflectie over eigen ervaringen en door het delen van ervaringen met anderen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad.

Wij weten als geen ander wat het is om psychische problemen te hebben. Misschien heeft het lange tijd ons hele leven op z'n kop gezet, maar toch kwamen we er weer bovenop. Met ups en downs, tegenslagen en valkuilen, dat wel. We hebben ontzettend veel geleerd van onze ervaringen. En het heeft ons nieuwe kracht gegeven. We merkten dat we op deze manier veel kunnen betekenen voor anderen in vergelijkbare situaties.
 

Labelen

Wij vinden de ontstane gewoonte om ongewenst gedrag van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen hup even snel in een ziektebeeld te vangen heel erg. Ieder kind, jongere, volwassene of oudere heeft wel een periode dat hij druk of verdrietig is. Dan moet je als hulpverlener zoeken naar oorzaken van dat gedrag: is er sprake van een moeilijk temperament, een achterstandspositie, stress op school, stress op werk, problemen binnen het gezin, relatieproblemen, eenzaamheid, rouw of komt het door een combinatie van dit alles?Positieve nood speelt een rol in de psychosociale hulpverlening. Als regionale organisatie is Positieve nood voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening en advies op het terrein van zorg en welzijn. De diensten van Positieve nood zijn onafhankelijk, op de persoon gericht, klantvriendelijk en efficiënt. Onze dienstverlening is niet alleen uiterst toegankelijk, maar vaak ook effectief. De meeste mensen die advies en hulp bij ons inroepen, hebben daar merkbaar baat bij. Het merendeel van onze cliënten, zo blijkt uit onze adviespraktijk, heeft voldoende aan onze hulpverlening om de regie (weer) in eigen hand te nemen bij de oplossing van problemen. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over alle denkbare onderwerpen.

artikelen onderzoeksjournalist Trouw:

ADHD-is-geen-ziekte 

Kritiek op richtlijn ADHD

Antidepressiva zorgt voor meer ongelukken in het verkeer

Klink pakt farmaceuten aan met wet

Heeft u een vraag of zoekt u hulp? Mail ons en u krijgt altijd een persoonlijk en deskundig antwoord van een van onze professionele ervaringsdeskundige hulpverleners. Het invullen van uw naam is niet vereist.
 
Positieve nood is iedere werkdag tussen 9.00 en 18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-21676175. Of u kunt mailen naar positievenood@gmail.com
Help ons kinderen en volwassenen te helpen met een verbeterde psycho sociale zorg: steun!
 
 
U kunt de stichting Positieve nood helpen op verschillende manieren ondersteunen. Door een eenmalige schenking of u kunt vaste donateur worden.
 
 Positieve nood is blij met elke gift, maar bovenal met duurzame donaties.
 
 1. Giften
 
 Met een gift aan Positieve nood  levert u een belangrijke bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van psycho sociale zorg voor kinderen en volwassenen. Uw gift kunt u overmaken per acceptgiro: u kunt een bedrag overmaken op rekening van Positieve nood  te Amersfoort rekeningnummer: 1237.60.348
 
2. Donateur worden
 
 Vanaf € 10- per jaar kunt u donateur worden van Positieve nood. U levert dan een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de psycho sociale zorg voor kinderen en volwassenen. In principe vragen wij u langere tijd donateur te blijven. Dat doen we om langdurig,structureel en doorgaand kwalitatief onderzoek mogelijk te maken. Om continuïteit en kwaliteit te garanderen is duurzame steun onmisbaar. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om korter donateur te blijven.
 
 
Zembla

Wij hebben meegewerkt aan de documentaire 'ADHD hype' van Zembla. Niet alleen jongetjes, maar ook steeds meer meisjes en volwassenen krijgen te horen dat ze ADHD hebben. De Gezondheidsraad maakte zich er tien jaar geleden al zorgen over en intussen is het aantal diagnoses alleen maar gestegen. Het gebruik van medicatie is de afgelopen vijf jaar zelfs verdubbeld. Ouders die vraagtekens zetten bij het slikken van pillen, voelen zich door de school van hun kind onder druk gezet. Samenstelling en regie Hetty Nietsch.
U kunt deze documentaire hier bekijken. 
 
Labelen
Wij vinden de ontstane gewoonte om ongewenst gedrag van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen hup even snel in een ziektebeeld te vangen heel erg. Ieder kind, jongere, volwassene of oudere heeft wel een periode dat hij druk of verdrietig is. Dan moet je als hulpverlener zoeken naar oorzaken van dat gedrag: is er sprake van een moeilijk temperament, een achterstandspositie, stress op school, stress op werk, problemen binnen het gezin, relatieproblemen, eenzaamheid, rouw of komt het door een combinatie van dit alles?
 
 
 
-----Bestuur Positieve Nood-----